Байрам олди харидларни етказиш кунлари

Кириб келаётган ЧУСОК БАЙРАМИ туфайли 19- сентябр соат 15гача бўлган буюртмаларни жўнатамиз


Ундан кейин 27- сентябрдан буюртмаларни жўнатамиз. 

BOZORAKA 010 9802 3009