Тарифимизни янада яхшиладик!

Ўзбекистонга PAYNET тўловлари учун бугундан 10 000 вонга 70 000 сўм эмас, балки 73 000 сўм бўлиб тушади.

BOZORAKA - доимо сизнинг хизматингизда!